Çiftehavuzlar Mh. Yeşilbahar Sk.
Ömür Apt. No: 2 K: 2 D: 20
Kadıköy / İstanbul
Telefon
+90 216 350 25 25 - 350 00 35
+90 532 636 63 83
info@sevgiligrupyapi.com

Kentsel Dönüşüm

Kurumsal

Kentsel Dönüşüm

“Kentsel Dönüşüm” ne demektir?

Çarpık yerleşim ve riskli binalardan oluşan, altyapısı yetersiz bölgelerin, afet ve deprem risklerine karşı hızlı bir şekilde, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kentsel planlama ilkelerine uygun olarak yenilenmesi faaliyetlerinin bütününe “Kentsel Dönüşüm” denir.

Risk altındaki yapıların yıkılıp yeniden sağlam yapılara dönüştürülmesi kentsel dönüşümün önemli bir boyutudur. Bunun dışında sosyal ve kültürel boyutlarda çok önemlidir, özellikle kentsel dönüşüm alanlarında bulunan riskli tarihi yapıların restorasyonu ve güçlendirilmesi söz konusu olabilir.

“Hak Sahibi” ne demektir?

Riskli bina sahibi ve bura oturan kiracılar ”Hak Sahibi” olmaktadır.

‘’Riskli Yapı” ne demektir?

Olası bir afet (deprem, sel, heyelan vb.) içerisinde yaşayanların can güvenliklerinin olmadığı yapılara RİSKLİ YAPI denir.

6306 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra ikincil mevzuatlar, yönetmelikleri yayınlanacak mevzuat tamamlandığı zaman riskli yapının ne olduğunu resmi olarak tanımlayacak.

Güçlendirilecek binalar kentsel dönüşüm kapsama girmiyor mu?

“Binanız güçlendirilebiliyorsa veya güçlendirilmişse riskli bina sınıfından çıkmış olur. Dolayısıyla riskli bina tanımı içinde güçlendirilmesi mümkün olmayan insan hayatı için tehlike arz eden binalar riskli binalardır”

Kentsel Dönüşüm İçin Yapılması Gerekenler;

*Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurulmalıdır.

*Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz (İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tapu Müd. den alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı KURULUŞUNA başvuru yapılır.

*BAKANLIK Lisanslı kuruluşunun binanızda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.

*Hazırlanan Deprem Risk Raporu BAKANLIK Lisanslı Kuruluşu tarafından bağlı bulunduğunuz il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur.

*Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise Onaylar. Rapor sonucu Binanız Riskli ise Bakanlık Tapu Müd. bir yazı ile bina tapu kütüğüne Riskli Yapı şerhini koyar. (Alım Satım Yapılabilir – Bilgilendirme şerhidir)

*İlgili Tapu Müdürlüğünden tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne Rapor için itiraz hakkınız var.) Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız Riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. (Binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararını alırsınız.)

*Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. Örnek Dilekçe (2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alamazsanız binanız Bakanlıkça yıkılacaktır.)

*Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için Müteahhit Şirket bulunur. Tüm belediye projeleri hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.

*Binanızın yeniden inşaatı veya takviye / güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen Kira ya da Yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda 2 kredi kullanılamaz)

*Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur (18 ay / aylık 600TL ile sınırlı)

*Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için Kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği Müteahhit / İnşaat Şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanızın inşaatına başlanır. (Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir)

*Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz Belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelen) İskanlı tapularınız alınır.